Pædagogik

"TAK" = Tryghed, Anderkendelse, Kærlighed

De værdier Kong Christian IX og Dr. Louises Asyl bygger på skal bevares, vedligeholdes og videreudvikles.
Ånden i børnehaven skal til enhver tid være præget af mottoet ”TAK” indenfor rammerne af en professionel og tidssvarende pædagogisk linje.
•TAK :

•T : Tryghed
 ◦Tid til at udvikle sig, tid til at blive nysgerrig og tid til fordybelse.
 ◦Tid til tæt kontakt til hver enkelt familie, for at sikre bedst mulig udvikling af barnet.
 ◦Tid til at tilgodese det enkelte barn
 ◦Tid til at være imødekommende og lydhøre overfor børn og forældre
 ◦Tid til daglig dialog og al anden formidling med forældre i en positiv ånd.


•A: Anerkendelse
 ◦Respekt og forståelse for voksne og børns forskellige personligheder
 ◦Blive set, hørt og forstået. At føle sig værdsat
 ◦Voksne rollemodeller der er engagerede, lyttende, nærværende og observerende.
 ◦Til at blive hensynsfuld, selvstændig, social, åben og positiv.


•K: kærlighed
 ◦I form af omsorg og nærvær
 ◦Alle siger ordentlig godmorgen og farvel til hinanden.
 ◦En voksen at ” putte” hos, når det behøves
 ◦Kreativ og humoristisk atmosfære
 ◦Kontinuitet blandt de voksne.
.