Dagligdagen

Leg, sang og alvor

Børnehaven åbner kl. 7.30, og vi ser gerne at alle børn er kommet senest kl. 9.30.

Ring til os, hvis dit barn er sygt, holder fri, eller kommer senere.

Hver mandag kl. 9.30 samler vi alle børnene og synger nogle fællessange. I det hele taget bruger vi en del tid på sang og rytmik.

På en typisk dag samles vi i grupperne kl. 9.30 og gør os klar til enten udflugt eller dagens opgaver.

Ca kl. 11.30 spiser vi på stuerne, og efter historieoplæsning skal børnene ud på legepladsen.

Kl. 14 er der frugt og boller, og derefter er der fri leg indtil børnene hentes.

Hver stue laver en 14 dags-plan, som hænger i garderoben og lægges på Genvej. Planen er en guide til forældre og børn, men kan ændres undervejs.