Velkommen

...til en af landets ældste børnehaver

Kong Christian IX og Dronning Louises børneasyl åbnede i 1860 - oprindeligt i lejede lokaler, men i 1863 forærede kongens ritmester, Major Sass, sin sommerbolig til børneasylet. I 1898 indviedes den nuværende ejendom under overværelse af Kong Christian IX - og Dronning Louise blev protektrice. Oprindeligt var det tilegnet mindre bemidlede familier eller børn af enlige.

 I dag er Ordrup Asyl en selvejende institution med plads til 42 børn. Der er fast tilknyttet 3 pædagoger og 3 medhjælpere samt en leder. Bestyrelsen består af 3 faste medlemmer, 5 forældrerepræsentanter og 1 personalerepræsentant.

Huset blev senest renoveret i 1996 og legepladsen er senest renoveret i 2010.

Man kan læse mere om husets historie i hæftet "Asylet", som blev udarbejdet i forbindelse med Asylets 150 års jubilæum i 2010. Hæftet fås i børnehaven.