Dagligdagen

Struktur, leg, læring og sociale kompetencer er vigtigt for os

Traditioner

Lidt om årets faste holdepunkter.

Mad

En sund madpakke er grundlaget for en god hverdag..

Ud af huset

UDFLUGTER
Det er vigtigt at komme ud og opleve verden udenfor børnehaven.

Hverdagen

MUSIK I HVERDAGEN
Musik, sang og rytmik er en vigtig forudsætning for børns udvikling